Вашите вертикали за иднината во MS Dynamics 365, AX или NAV

Microsoft Dynamics 365, AX и NAV искуство и експертиза:
- Архитектура на модули
- Поставување на облаците
- Развој на вертикалните модули
- Мобилини или Front-end add-ons за вашите вертикали
- Контролни табли & известувања за вашите вертикали


Use Case:

Ever Near може да биде ваш партнер во развојот на вашите вертикални решенија во MS Dynamics AX и NAV во било кој домен. Како пример, ви ја презентираме нашата вертикала во MS Dynamics AX изградена за потребите на пазарот за недвижнини и менаџирање на имот.

DAX IMMO™ е систем за поддршка на компании од пазарот со недвижнини кој нуди флексибилност и мобилност. Обезбедени се и различни внатрешни информации, се со цел редуцирање на времето потребно за достигнување на потенцијалните цели. DAX IMMO™ се адаптира на потребите на корисниците и на промените во бизнис климата со цел да ја обезбеди најдобрата поддршка за компаниите кои работат со препродажба на недвижнини и менаџмент на имоти при експанзија на пазарот, обезбедувајќи сервиси за ограничен број на клиенти. DAX IMMO™ исто така се адаптира на регулацијата на пазарот и ги покрива сите процеси кои зависат од земјата каде бизнисот е лоциран и нуди покривање на повеќе земји истовремено. Користењето на DAX IMMO™ овозможува преглед во ефикасноста и го следи напредокот на компанијата со цел подобрување на глобалниот пазар.

DAX IMMO™ го користи Microsoft Dynamics AX, и е најдоброто АХ базирано решение ориентирано кон пазарот на недвижнини. DAX IMMO™ е развиен во согласност со највисоките Microsoft стандарди и ги следи најновите трендови.

Следејќи ги светските трендови, Microsoft Dynamics AX е хостиран на облаците користејќи Azure. Слично, сите продукти кои го контруираат DAX IMMO™ се хостирани на облаците. На тој начин ресурсите кои се потребни за ова решение се сведени на минимум, а со тоа и трошоците.

Со решение коие постојано се подобрува и чиј број на функционалности постојано расте, ова е трајно решение кое ветува почетна предност на компаниите во бизнисот со недвижнини и менаџирањето на имот во однос на нивните конкуренти.

Откријте ја нашата вертикала на www.daximmo.com