Вашиот оддалечен центар за развој и поддршка

Дистрибуирани тимови - придобивки

 • Денес, главен фактор е цената…
 • Размена на знаење во двете насоки (како да се развива софтвер; култури / јазици)
 • Проширување на знаењата на сите учесници
 • Клучни способности за вклучените: работа во интернационален тим
 • Организациите се се повеќе дистрибуирани (потреба од искуство во оддалечено работење)
 • Способност за пронаоѓање талети/способности (Пример: Екстремен Open Source)

Dynamics AX & NAV програмери

 • Развој и миграција на Microsoft Dynamics NAV решенија
 • Развој и миграција на Microsoft Dynamics AX решенија
 • Развој на Microsoft .NET решенија интегрирани во Microsoft Dynamics NAV и AX
 • Развој на APP или HTML5 мобилни решенија како front-end на Microsoft Dynamics NAV и AX вертикали

.Net & SharePoint програмери

 • .NET и Visual Studio
 • SharePoint
 • Windows 8 апликации со модерен UI
 • Windows Azure решенија
 • MS SQL Сервер

Развој на мобилни апликации за App & HTML5

 • HTML 5 cross-platform решенија
 • Windows 8 Phone и Tablet Metro Style апликации
 • iPhone и iPAD апликации
 • Android апликации
 • App cross-platform развој за Apple, Android и Microsoft

SAP BI

SAP Business Objects business intelligence (BI) решенијата го поедноставуваат процесот на одлучување со користење на модерни и технички напредни начини на манипулација и визуелизација на податоци истовремено овозможувајќи им на корисниците пристап, навигација, анализа, форматирање и споделување на информациите преку целата корпоративна околина. Големиот опсег на SAP BI прозводи овозможуваат процеси, од пребарување и навигација до напредна аналитика, известување и анализа, контролни табли и визуализација, како и информатичко инфраструктурен менаџменет. SAP BI алатките не се стриктно поврзани со SAP податочни извори, така што голема предност е можноста за приказ на податоци од различни производители на податочни бази и податочни извори користејќи многу интуитивни и модерни контролни табли, табели, KPI, гридови и извештаи.

Платформи и технологии: SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.1, вклучувајчи SAP Crystal Reports, SAP Crystal Dashboard Design (Xcelsius), SAP Lumira

Java, PHP & Smalltalk програмери

Java/J2EE, Swing, JSP, JSTL, Jakarta-Tomcat, JDBC, Servlets, Spring framework, Ant, jUnit, Ajax, SOA, PHP, SmallTalk, My SQL, SQL Server, Oracle

Софтверски тестери

 • .NET & Java решенија
 • MS Dynamics NAV & AX

Тимови за поддршка

Корисничка, техничка поддршка...

 • Microsoft сертифицирани ментори
 • Windows 8, Windows 8 Phone, Apple iPad, Apple iPhone, Android
 • Windows Server
 • Виртуализација
 • SQL Server
 • Exchange Server
 • SharePoint Server
 • Linux
 • Apache
 • Cisco

Use case: Ferranti Computer Systems

FCS LOGO

Дел од развојот и поддршката на нивните Microsoft Dynamics AX вертикали од енергетскиот сектор, FERRANTI ги има препуштено на Ever Near во Македонија