× Почетна Оддалечени тимови Мобилност и клауд Вертикали Вести Вработување Контакт

EVER NEAR and the SAP BI suite

EVER NEAR има изградено консултантска паракса за SAP BI пакетот на развој со Crystal Reports и BI dashboards. Ова овозможува наште ЅАР клиенти во Холандскиот регион и САД да ги препуштат развојот и одржувањето на нивните ЅАР извештаи и контролни табли и да користат нашиот SLA со максимално време на работење.