× Почетна Оддалечени тимови Мобилност и клауд Вертикали Вести Вработување Контакт
  • EVER NEAR and the SAP BI suite

    EVER NEAR има изградено консултантска паракса за SAP BI пакетот на развој со Crystal Reports и BI dashboards. Ова овозможува наште ЅАР клиенти во Холандскиот регион и САД да ги препуштат развојот и одржувањето на нивните ЅАР извештаи и контролни табли и да користат нашиот SLA со максимално време на работење.

  • EVER NEAR consulting on mobile cross-platform selection

    EVER NEAR како консултантска компанија има спроведено истражување и споредба на алатки за развој на софтвер за повеќе мобилни платформи. Консалтингот е спроведен за Белгиска LOB консалтинг компанија. Истражувањето е направено со користење на POC за секоја од околините: PhoneGap, Cordova and Xamarin.