Вашите решенија за мобилни на облак

Мобилни апликации

 • Мобилни апликации за повеќе платформи или специфични за iOS, Android, Windows
 • Веб апликации за мобилни и веб страни
 • Мобилни веб апликации за rich клиенти со single-page технологии
 • Поддржани од .NET
 • Microsoft VSO на Azure
 • ALM / Scrum / Agile

Кодирање

- iOS (iOS SDK, Objective-C, Cocoa Touch, XCode, Swift...)
- Android (SDK, Eclipse...)
- Windows (.NET, Visual Studio Online, Azure...)
- Web App (HTML5, CSS3, JavaScript, AngularJS, Typescript...)


Мобилен Backend

 • Со мобилен backend на Microsoft Azure (.NET, SQL Server, Java...)
 • Со ERP Backend како MS Dynamics AX и NAV

Use Case

Cheerapp

Апликација за испраќање пораки во реално време со цел остварување контакт,помош, продажба и услуги, за анонимни корисници на паметни телефони кои се во непосредна близина.Learn more about the app



Почеток

За почеток, издавањето на првата верзија на било која апликација, секогаш е предизвик. Ние им помогнавме на основачите на Cheerapp во остварувањето на нивниот сон.



Проблем

Cheer е прилично комплексна апликација со свој backend за инстант пораки, функции за геолокација, купување, а дополнително, апликацијата требаше да биде изработена за iOS и Android.

Пристап

Паралелен развој

- Апликацијата беше развивана паралелно за iOS и Android, нативно. За потребите на двете платформи е изграден специјален backend.

Чет во реално време

- Беше одлучено да се следат индустриските стандарди за вграден чет со XMPP backend кој е користен од нативниот код од клиентска страна.

Нативни компоненети

- За сите поголеми функционалности, како купување преку апликацијата, геолокација... користени се нативни фрејмворк и за iOS и за Android со цел да се овозможи најдоброто кориснично искуство.

Најважни функционалности

 • Геолокација
 • Купување преку апликација
 • Чет сервер

Заклучок

Овој проект е добар пример за тоа како Ever-Near може да ви помогне да ја издадете првата верзија на новите проекти, во предвиденото време и буџет.